четвртак, 01. септембар 2011.

Prof. Univ. dr sc. med. Miroslav M Knežević

BIOGRAFIJA

Rođen 1968. godine u Čačku, Srbija.
Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu 1987. - 1993. Diplomirao sa prosečnom ocenom 9,16.
Specijalizacija iz oftalmologije 1994-1998. Očna Klinika Kliničkog Centra Srbije.
Na Klinici za očne bolesti Kliničkog Centra Srbije zaposlen od aprila 1995. godine
Magistarka teza “Etilogija i učetalost fokalnih horioretinitisa kod mladih osoba” 1999. Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu
Doktorska disertacija “Poređenje toka i ishoda eksternih dakriocistorinostomija u opštoj anesteziji na jednom i lokalnoj anesteziji na drugom oku kod istog pacijenta” 2011. Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu
U zvanje sistenta na predmetu oftalmologija Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran 2003., u zvanje docenta 2012., a u zvanje profesora 2017.

Oblast oftalmologije - adneksa oka (kapci, suzni putevi i orbita)
Bolesti orbite, kapaka, suznih puteva, "suzno oko" kod dece i odraslih, tumori orbite, kapaka i kože lica. Orbitalna hirurgija, hirurgija suznih puteva i okoline oka (adnexalna). Okuloplastična hirurgija rekonstruktivna hirurgija kapaka i orbite. Egzoftalmus (“velike oči“) kod bolesti štitaste žlezde.

Zaposlen
Klinika za očne bolesti KC Srbije - načelnik operacionog bloka
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - docent na katedri oftalmologije

Usavršavanja
 1. 1999. 5 nedelja u Londonu na Moorfileds Eye (stipendija Evropskog Udruženja Oftlamologa)
 2. 2002. 3 meseca centar za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS
 3. 2007. 6 nedelja Maksilofacijalna hirurgija Stomatološkog fakulateta u Beogadu.
 4. 2008. 4 nedelje na dijagnostici (2 nedelje centar za nuklarnu magnetnu rezonancu KCS i 2 nedelje na kompjuterizovanoj tomografiji KCS)
 5. 2009. 7 nedelja na odeljenju za orbitu u Amsterdamskom Medicinskom Centru.
 6. 2012. 3 nedelje na ORL klinici KCS na endoskopiji
 7. 2015. 5 nedelja na odeljenju za orbitu i oftlmolplastiku u Medicinskom Centru Luven.
 8. 2016. 5 nedelja na odeljenju za orbitu i oftlmolplastiku u Queen Victoria Hospital Esat Grinsted
 9. 2017. 4 nedelje na odeljenju za orbitu i oftlmolplastiku Jules Stein eye instituta univerziteta UCLA Los Anđeles
 10. 2018. 1 nedelja obuke za hirurgiju ptoze kod dece IMO Barselona, Španija

Kursevi

 1. 1997. Jugoslovenska škola ultrazvuka, Kragujevac
 2. 2002. Fakoemulzifikacija, Budimpešta, Mađarska.
 3. 2003. pedagoški kurs, Beograd
 4. 2006. klinička ispitivanja lekova KCS, Beograd.     
 5. 2006. Graves orbitopatija EUGOGO Piza, Italija
 6. 2007. 26th ESOPRS, Ljubljana, Slovenija
 7. 2008. 27th ESOPRS, Lucern, Švajcarska
 8. 2009. 28th ESOPRS, Marsej, Francuska
 9. 2010. 29th ESOPRS, Minhen, Nemačka
 10. 2011. 30th ESOPRS, Cernobio, Italija
 11. 2012. 31th ESOPRS, Talin, Estonija
 12. 2012. Graves orbitopatija EUGOGO Mainz, Nemečka
 13. 2012. Internacionalni orbitalni Mainz, Nemečka
 14. 2012. Salzburg Weill Cornel seminar, Salzburg, Austrija
 15. 2013. Graves orbitopatija EUGOGO Temišvar, Rumunija
 16. 2013. 32th ESOPRS, Barcelona, Španija
 17. 2014. Graves orbitopatija EUGOGO Ankara, Turska
 18. 2014. 33th ESOPRS, Budimpešta, Mađarska
 19. 2014. Graves orbitopatija EUGOGO kurs. Ankara, Turska
 20. 2015. 33th ESOPRS kurs Brisel, Belgija
 21. 2015. Graves orbitopatija EUGOGO kurs Beograd, Srbija
 22. 2016. 34th ESOPRS kurs Atina, Grčka
 23. 2017. 3rd Barcelona Oculoplastics Barselona, Španija

Udruženja
 1. SLD Srpsko lekarsko društvo
 2. UOS Udruženje oftalmologa Srbije
 3. EUGOGO (EUropean Group On Graves' Orbitopathy)
 4. Srpsko tiroidno društvo